AgriStar - agrochemicals s.r.o. - Agrochemie a přípravky na ochranu rostlin

Přípravky pro pěstitele,
kteří požadují kvalitu
za příznivou cenu.

Etofumezat 500 SC

Referenční přípravek

Stemat Super*

*Obchodní názvy referenčních přípravků jsou ochranné známky jejich držitelů.

Účinná látka

ethofumesát 500 g/l

Etiketa a bezpečnostní list ke stažení

Popis

Selektivní herbicid ve formě suspenzního koncentrátu k hubení dvouděložných plevelů a jednoletých trav v cukrovce, krmné řepě, řepě salátové a v semenných porostech světlice barvířské.

Působení

Etofumezat 500 SC je kontaktní i půdní herbicid s reziduálním účinkem. Je přijímán listy i kořeny plevelů i klíčícími plevely. Citlivé plevele jsou zbržděny v růstu a postupně odumírají. Účinek přípravku je podporován podmínkami příznivými pro růst a vývoj rostlin tj. zejména půdní vlhkostí a teplotou po aplikaci.

Za sucha a chladu je účinek přípravku pomalejší. Optimální účinek je v závislosti na použité dávce dosahován ve stadiu děložních až 1. páru pravých listů plevelů, na vzrostlejší plevele účinek klesá.

Spektrum účinnosti:

Plevele citlivé: svízel přítula, drchnička rolní, bažanka roční, kolenec rolní, rdesna, ptačinec žabinec, konopice napuchlá, merlík bílý

Plevele méně citlivé: laskavce, rozrazily, mák vlčí, zemědým lékařský, svlačcovec popínavý, chrpa modrák, lebeda rozkladitá, výdrol obilnin

Účinek přípravku Etofumezat 500 SC je významně zvyšován při jeho použití v rámci aplikačních programů, může být vhodně doplněn jinými registrovanými přípravky podle doporučení výrobce.