AgriStar - agrochemicals s.r.o. - Agrochemie a přípravky na ochranu rostlin

Přípravky pro pěstitele,
kteří požadují kvalitu
za příznivou cenu.

Dipsa 100 SC

Účinná látka

deltamethrin 100 g/l

Etiketa a bezpečnostní list ke stažení

Popis

Dipsa 100 SC je insekticidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu určený k ochraně proti škůdcům řepky olejky, obilnin a brambor.

Působení

Deltamethrin je světlostálý syntetický pyrethroid. Hubí škůdce jako dotykový a požerový jed s významným repelentním účinkem proti celé řadě škůdců, zejména mšicím a částečným ovicidním účinkem. Svilušky nehubí. Nemá systémový účinek, proto je třeba, aby byly při aplikaci rovnoměrně zasaženy všechny části rostlin. Účinkuje i při nižších teplotách. Při vysokých aplikačních teplotách (nad 24°C) se účinnost pyrethroidních účinných látek může snižovat. V těchto případech je vhodné insekticidy s pyrethroidní účinnou látkou aplikovat po poklesu teplot, obvykle časně ráno nebo později večer.

Spektrum účinnosti:

Řepka olejka: dřepčík olejkový, květilka zelná, blýskáček řepkový, krytonosec zelný, bejlomorka kapustová

Brambor: mandelinka bramborová.

Pšenice ozimá, ječmen jarní: kohoutek černý