AgriStar - agrochemicals s.r.o. - Agrochemie a přípravky na ochranu rostlin

Přípravky pro pěstitele,
kteří požadují kvalitu
za příznivou cenu.

Rapus Plus

Referenční přípravek

Butisan Star*

*Obchodní názvy referenčních přípravků jsou ochranné známky jejich držitelů.

Účinná látka

metazachlor 333 g/l, chinmerak 83 g/l

Etiketa a bezpečnostní list ke stažení

Popis

Selektivní postřikový herbicid ve formě tekutého suspenzního koncentrátu určený k hubení lipnicovitých jednoletých a dvouděložných plevelů v řepce ozimé a jarní a hořčici.

Působení

Rapus Plus je herbicid určený k hubení jednoletých jedno- i dvouděložných plevelů v porostech řepky olejky a hořčice. Je přijímán především prostřednictvím kořenů při vzcházení. Po vzejití je částečně přijímán i listy plevelných rostlin. Po aplikaci na půdu před vzejitím plevelů je přijímán klíčícími plevely a působí jejich odumření před nebo krátce po vyklíčení. Hubí i plevele do fáze děložních listů, které jsou v době ošetření již vzešlé. Přípravek nejlépe účinkuje při dostatečné půdní vlhkosti. Při aplikaci za sucha se herbicidní účinek dostaví při pozdějších srážkách. Podle současných poznatků je Rapus Ultra dobře snášen všemi odrůdami řepky včetně tzv. dvounulových.

Spektrum účinnosti:

Plevele citlivé: psárka polní, béry, lipnice roční, rosička krvavá, ježatka kuří noha, chundelka metlice, laskavce, šťovíky, kopřiva žahavka, rozrazily, pěťoury, mléče, pryskyřníky, kokoška pastuší tobolka, heřmánkovec přímořský, heřmánky, rmeny, rdesno červivec, lebedy, máky, lilek černý, kolenec rolní, hluchavky, pomněnka rolní, ptačinec žabinec, merlík bílý, čistec roční, svízel přítula.

Plevele méně citlivé: oves hluchý, violka trojbarevná, ředkev ohnice, hořčice rolní, rdesno ptačí, penízek roní, obilniny - výdrol, bažanka roční, opletka obecná.