AgriStar - agrochemicals s.r.o. - Agrochemie a přípravky na ochranu rostlin

Přípravky pro pěstitele,
kteří požadují kvalitu
za příznivou cenu.

Chlortoluron SC

Účinná látka

chlortoluron 500 g/l

Etiketa a bezpečnostní list ke stažení

Popis

Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu pro ředění vodou k hubení chundelky metlice a jednoletých dvouděložných plevelů v ozimých obilninách.

Působení

Účinná látka chlorotoluron (skupina - substituované močoviny) je přijímána kořeny i listy rostlin, kde blokuje fotosyntézu. Aplikaci lze provést preemergentně i postemergentně.

Spektrum účinnosti:

Plevele citlivé: chundelka metlice, psárka rolní, jílky, lipnice roční, kokoška pastuší tobolka, chrpa modrák, konopice rolní, kolenec rolní, plevele heřmánkovité, rmeny, ptačinec žabinec, drchnička rolní, hluchavka nachová, rdesna.

Plevele méně citlivé: pryšce, zemědým lékařský, pomněnka rolní, penízek rolní, laskavec ohnutý, merlík bílý, mléč rolní.