AgriStar - agrochemicals s.r.o. - Agrochemie a přípravky na ochranu rostlin

Přípravky pro pěstitele,
kteří požadují kvalitu
za příznivou cenu.

Sirano S

Referenční přípravek

Prosaro 250 EC

*Obchodní názvy referenčních přípravků jsou ochranné známky jejich držitelů.

Účinná látka

prothiokonazol 125 g/l, tebukonazol 125 g/l

Etiketa a bezpečnostní list ke stažení

Popis

Postřikový fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k ochraně obilnin, řepky olejky s růstově-regulačním efektem, hořčice, máku setého, slunečnice roční a kukuřice proti chorobám.

Působení

Přípravek Sirano S zasahuje do biosyntézy ergosterolů, kdy inhibuje jejich demethylaci (FRAC kód 3, kód místa působení G1, SBI třída I). Přípravek po aplikaci proniká do vodivých pletiv ošetřovaných rostlin, je akropetálně transportován a zajišťuje ochranu i nově narůstajících částí rostlin. Systémově proniká i do těch částí rostlin, které nebyly postřikem přímo zasaženy. Vyznačuje se dlouhodobou účinností, působí širokospektrálně a má preventivní, kurativní a i eradikativní účinek.

Spektrum účinnosti:

Pšenice, tritikale, žito: braničnatka plevová, braničnatka pšeničná, rez pšeničná, padlí travní

Pšenice: fuzariózy klasů

Ječmen jarní: fuzariózy klasů

Ječmen: padlí travní, rynchosporiová skvrnitost ječmene, hnědá skvrnitost ječmene, rez ječná

Řepka olejka, hořčice: hlízenka obecná, fomová hniloba

Slunečnice roční: hlízenka obecná, plíseň šedá, alternáriová skvrnitost slunečnice, červenohnědá skvrnitost slunečnice