AgriStar - agrochemicals s.r.o. - Agrochemie a přípravky na ochranu rostlin

Přípravky pro pěstitele,
kteří požadují kvalitu
za příznivou cenu.

Dikobraz Extra

Účinná látka

flufenacet 400 g/l, diflufenikan 200 g/l

Etiketa a bezpečnostní list ke stažení

Popis

Herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu určený k hubení jednoletých plevelů v pšenice ozimé a ječmeni ozimém.

Působení

Přípravek Dikobraz Extra je určen pro postemergentní (do 13 BBCH) aplikaci k ničení většiny dvouděložných a jednoděložných plevelů. Dikobraz Extra je kombinovaný herbicid, obsahující dvě navzájem se doplňující účinné látky diflufenikan a flufenacet.

Účinná látka flufenacet patří do chemické skupiny oxyacetamidů a účinkuje jako inhibitor dělení buněk (HRAC skupina K3). Inhibice je důsledkem úplného blokování dělení buněk v kořenových a růstových meristematických dělivých pletivech. Jejich nový růst je inhibován a dlouživá pletiva mohou být deformována. Flufenacet je přijímán hlavně kořenovým systémem a hypokotylem a klíčícími výhonky a je translokován převážně xylemově do růstových vrcholů. Flufenacet je účinný především na trávy, ale také na řadu běžných dvouděložných plevelů.

Diflufenikan je inhibitor fotosyntézy (HRAC skupina F1). Účinná látka blokuje tvorbu chlorofylu a vyvolává typické symptomy vybělení, což u citlivých plevelů vede k odumírání během několika málo týdnů. Účinná látka blokuje biosyntézu karotenoidů v chloroplastech. Diflufenikan vytváří na povrchu herbicidní film, v kterém přicházejí klíčící rostliny do kontaktu s účinnou látkou, která je příjímána především hypokotylem a děložními listy. Sekundárně je příjímána kořeny i listy.

Spektrum účinnosti:

Preemergentně, 0,3 l/ha
Vysoce citlivé plevele: lipnice roční, rozrazil perský, violka rolní
Citlivé plevele: chundelka metlice, heřmánek pravý, mák vlčí, ptačinec prostřední,rozrazil břečťanolistý
Středně citlivé plevele: psárka polní, svízel přítula

Preemergentně, 0,6 l/ha
Vysoce citlivé plevele: chundelka metlice, mák vlčí, lipnice roční, ptačinec prostřední, rozrazil břečťanolistý, rozrazil perský, violka rolní
Citlivé plevele: psárka polní, svízel přítula, heřmánek pravý

Postemergentně, 0,3 l/ha
Vysoce citlivé plevele: chundelka metlice, ptačinec prostřední,
Citlivé plevele: lipnice roční, violka rolní, svízel přítula
Středně citlivé plevele: psárka polní

Postemergentně, 0,6 l/ha
Vysoce citlivé plevele: chundelka metlice, lipnice roční, violka rolní, ptačinec prostřední
Citlivé plevele: svízel přítula
Středně citlivé plevele: psárka polní