AgriStar - agrochemicals s.r.o. - Agrochemie a přípravky na ochranu rostlin

Přípravky pro pěstitele,
kteří požadují kvalitu
za příznivou cenu.

Agri MCPA 750

Referenční přípravek

Emcee*

*Obchodní názvy referenčních přípravků jsou ochranné známky jejich držitelů.

Účinná látka

MCPA 750 g/l

Etiketa a bezpečnostní list ke stažení

Popis

Postřikový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu pro ředění vodou proti dvouděložným plevelům v jarních a ozimých obilninách.

Působení

Agri MCPA 750 je postemergentní herbicid, který účinkuje na dvouděložné plevele v ozimých (pšenice, ječmen, žito, oves) a jarních (pšenice, ječmen, žito, oves, triticale) obilninách. Obsahuje účinnou látku MCPA, která patří do chemické skupiny syntetických auxinů. Proniká do listů a kořenů, a následně je rozváděna do meristematických pletiv, kde nepříznivě ovlivňuje dělení buněk. Způsobuje deformace listů, stonků a následně vede k uhynutí rostlin.

Spektrum účinnosti:

Plevele citlivé: penízek rolní, merlík bílý

Plevele méně citlivé: ptačinec žabinec, mák vlčí

Plevele musí být v raných růstových fázích, aktivně rostoucí.