AgriStar - agrochemicals s.r.o. - Agrochemie a přípravky na ochranu rostlin

Přípravky pro pěstitele,
kteří požadují kvalitu
za příznivou cenu.

Roni 75 WG

Účinná látka

tribenuron 750 g/kg

Etiketa a bezpečnostní list ke stažení

Popis

Selektivní herbicid ve forme mikrogranulátu dispergovatelného ve vodě s krátkým reziduálním účinkem k postemergentní aplikaci v obilninách bez podsevu proti jednoletým dvouděložným plevelům.

Působení

Roni 75 WG je systémově účinný herbicid ze skupiny sulfonylmočovin (ALS inhibitor), přijímaný listy a částečně i kořeny. Mechanismem účinku je inhibice acetolaktátsyntetázy (ALS), která vede k zástavě buněčného dělení. Typické symptomy poškození (změna barvy listu) odumírajících plevelů jsou patrné za 3-10 dnů po aplikaci v závislosti na podmínkách růstu a citlivosti plevelů.

Spektrum účinnosti:

Plevele citlivé: hluchavka nachová, plevele heřmánkovité, pomněnka rolní, mák vlčí, rdesno červivec, ptačinec žabinec, penízek rolní, kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, opletka obecná, hořčice rolní