AgriStar - agrochemicals s.r.o. - Agrochemie a přípravky na ochranu rostlin

Přípravky pro pěstitele,
kteří požadují kvalitu
za příznivou cenu.

RexStar

Účinná látka

propachizafop 100 g/l

Etiketa a bezpečnostní list ke stažení

Popis

Selektivní postřikový herbicid ve formě emulgovatelného koncentrátu určený k postemergentnímu hubení jednoděložných jednoletých a vytrvalých plevelů v cukrovce, bramborách, lnu, hrachu, řepce ozimé i jarní, jeteli, vojtěšce, sóji, jahodníku, rajčatech, cibuli, zelí, paprice, mrkvi, slunečnici, bobu, pelušce, kmínu, svazence, hořčici, máku, sadech, lesních kulturách a lesních školkách.

Působení

RexStar 100 EC působí selektivně jako listový translokační herbicid proti jednoletým a vytrvalým jednoděložným plevelům a výdrolu obilnin. RexStar 100 EC se aplikuje až na vzešlé plevele postemergentně, takže je možné ošetřovat výběrově ohniska zaplevelených částí pozemků. Herbicidní účinek je pozorovatelný po 10 dnech po aplikaci.

Spektrum účinnosti:

Pýr plazivý, čirok halepský a ostatní víceleté trávovité plevele jsou nejcitlivější od fáze 3. listu do stadia sloupkování, tj. pýr plazivý při výšce cca 15–25 cm, čirok halepský cca 30–40 cm.

Ježatka kuří noha, béry, prosa, chundelka metlice a ostatní jednoleté trávy jsou nejcitlivější od fáze 3. listu do začátku odnožování trav. Raná vývojová stádia trav jsou citlivější než stádia od konce odnožování.

Výdrol obilnin je nejcitlivější od fáze 3 listů až do počátku odnožování. Při časnější aplikaci (1–2 listy) může dojít ke snížení účinku vlivem postupného vzcházení dalších rostlin výdrolu. Při pozdější aplikaci je již kulturní plodina (zejména řepka) výrazně oslabena a i přes herbicidní efekt může dojít k poškození porostu.

Zejména při hubení pýru plazivého se musí po aplikaci zachovat kultivační klid minimálně 3 týdny, aby došlo k dokonalé translokaci účinné látky do oddenků pýru. Ošetřené jednoděložné plevele přestanou růst během 3–4 dnů po aplikaci. Postupně se projevují příznaky chlorózy na mladších tkáních a následuje úplné hynutí celých rostlin během 10–20 dnů.