AgriStar - agrochemicals s.r.o. - Agrochemie a přípravky na ochranu rostlin

Přípravky pro pěstitele,
kteří požadují kvalitu
za příznivou cenu.

Moose 800

Účinná látka

prosulfokarb 800 g/l

Etiketa a bezpečnostní list ke stažení

Popis

Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k aplikaci proti dvouděložným a jednoděložným jednoletým plevelům v obilninách a bramboru.

Působení

Účinná látka prosulfokarb je přijímána prostřednictvím meristematických pletiv klíčků a kořenů plevelů, kde v nejmladších částech brzdí prodlužování a dělení buněk. Hlavního účinku je dosahováno příjmem účinné látky přes hypokotyl plevelů. Prosulfokarb brzdí klíčení plevelných rostlin krátce po začátku klíčení.

Spektrum účinnosti:

Plevele citlivé: heřmánkovité plevele, hluchavka nachová, chundelka metlice, kokoška pastuší tobolka, kolenec rolní, konopice napuchlá, laskavce, merlíky, opletka obecná, penízek rolní, pěťour maloúborný, ptačinec žabinec, rozrazily, ředkev ohnice, svízel přítula

Plevele méně citlivé: heřmánkovec přímořský, výdrol řepky, rdesno blešník, ježatka kuří noha