AgriStar - agrochemicals s.r.o. - Agrochemie a přípravky na ochranu rostlin

Přípravky pro pěstitele,
kteří požadují kvalitu
za příznivou cenu.

Spramac

Etiketa a bezpečnostní list ke stažení

Popis

Spramac je univerzální čistící prostředek pro postřikovače, který odstraňuje pesticidy a jiné zbytky (včetně mastných, zaolejovaných a lepivých materiálů) z nádrží, regulátorů, potrubí, filtrů a trysek. Spramac také odstraňuje těžko omyvatelné zbytky reziduí, jako jsou zbytky po sulfonylmočovinách, karfentrazonu, regulátorech růstu apod.

Působení

Spramac pro čištění postřikovačů je složen z několika složek, které si navzájem pomáhají a doplňují se a tím zajišťují optimální čištění.

- vyřeší a chemicky "seškrábe" těžké usazeniny.
- povrchově aktivní činidla odstraní zbytky pesticidů.
- deaktivuje chemické zbytky a pomáhá při konečném čištění.