AgriStar - agrochemicals s.r.o. - Agrochemie a přípravky na ochranu rostlin

Přípravky pro pěstitele,
kteří požadují kvalitu
za příznivou cenu.

Klomazon RX

Účinná látka

klomazon 360 g/l

Etiketa a bezpečnostní list ke stažení

Popis

Přípravek na ochranu rostlin Klomazon RX je postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenze kapsulí (CS) určený k ošetření řepky olejky a brambor proti celé řadě dvouděložných jednoletých plevelů.

Působení

Klomazon RX je půdní herbicid působící na plevele především v době jejich klíčení. Přípravek působí proti mnoha druhům jednoletých dvouděložných plevelů. Herbicidního efektu je dosaženo během 7 dnů od chvíle, kdy se plevel objeví. Rychlost účinku závisí na fázi vývoje plevelů, na které se herbicid použije, na klimatických podmínkách – teplotě, vlhkosti vzduchu a na rychlosti růstu plevelů. Nejvyšší účinnost zaručuje použití přípravku proti mladým, intenzivně rostoucím plevelům. Přípravek je v doporučených dávkách selektivní pro řepku ve fázi do tří dnů po výsevu. Přípravek lze použít na půdě všech typů, na které se pěstuje řepka. Sucho ani dešťové srážky, které se vyskytnou v průběhu ošetření nebo krátce po něm, nesnižují přijímání přípravku ani nesnižují účinnost jeho působení.

Spektrum účinnosti:

Řepka olejka:
Citlivé plevele: svízel přítula, hluchavka nachová, kokoška pastuší tobolka, ptačinec prostřední, penízek rolní, rozrazil perský.
Méně citlivé plevele: úhorník mnohodílný

Brambor:
Citlivé plevele: kokoška pastuší tobolka, ptačinec prostřední.
Méně citlivé plevele: svízel přítula, rdesno červivec, lilek černý, pěťour maloúborný