AgriStar - agrochemicals s.r.o. - Agrochemie a přípravky na ochranu rostlin

Přípravky pro pěstitele,
kteří požadují kvalitu
za příznivou cenu.

Pendimex 400 SC

Účinná látka

pendimethalin 400 g/l

Etiketa a bezpečnostní list ke stažení

Popis

Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu pro podzimní postemergentní ošetření ozimých obilnin proti jednoletým dvouděložným plevelům a chundelce metlici; a v kukuřici seté proti jednoletým dvouděložným plevelům.

Působení

Herbicidní přípravek obsahující účinnou látku pendimethalin působí na inhibici dělení a růstu buněk v nejmladších pletivech citlivých plevelů. Účinná látka pendimethalin je přijímána listy, hypokotylem i kořeny. Citlivé plevele odumírají během klíčení, vzcházení nebo krátce po ošetření přípravkem.

Spektrum účinnosti:

Ozimé obilniny:

Plevele citlivé: penízek rolní, chundelka metlice (do BBCH 11), lipnice roční, kokoška pastuší tobolka, konopice polní, svízel přítula, hluchavky, pomněnka rolní, mák vlčí, ptačinec žabinec, rozrazily, violky, zemědým lékařský.

Plevele méně citlivé: výdrol řepky, nepatrnec rolní, psárka polní, chundelka metlice (od BBCH 11).

 

Kukuřice:

Plevele citlivé: merlíky, laskavce, rozrazily, lebeda, kokoška pastuší tobolka, konopice polní, hluchavky, lilek černý, violka rolní, zemědým lékařský.

Plevele méně citlivé: pohanka svlačcovitá, rdesno blešník, rdesno červivec, bažanka roční, ježatka kuří noha, rosičky.