AgriStar - agrochemicals s.r.o. - Agrochemie a přípravky na ochranu rostlin

Přípravky pro pěstitele,
kteří požadují kvalitu
za příznivou cenu.

Mezin 70

Referenční přípravek

Citation*

*Obchodní názvy referenčních přípravků jsou ochranné známky jejich držitelů.

Účinná látka

metribuzin 70 %

Etiketa a bezpečnostní list ke stažení

Popis

Mezin 70 je postřikový selektivní herbicid ve formě ve vodě dispergovatelných granulí (WG) určený k ničení dvouděložných jednoletých plevelů v bramborách.

Působení

Mechanizmus účinku u herbicidu Mezin 70 je založen na inhibici fotosyntézy ve fotosystému II u citlivých plevelů. Metribuzin je přijímán kořeny, listy a stonky plevelů. Účinná látka je v rostlinách systémově rozváděna převážně xylémem méně pak floémem. Protože je metribuzin účinný rovněž přes půdu, účinkuje i na plevele vzcházející po aplikaci herbicidu. Vlhké půdní podmínky zvyšují účinnost u preemergentních aplikací.

Spektrum účinnosti:

PRE aplikace - citlivé plevele: heřmánkovec nevonný, violka rolní, rdesno ptačí.
plevele méně citlivé: merlík bílý.

PRE+POST aplikace - citlivé plevele: laskavec ohnutý, merlík bílý.