AgriStar - agrochemicals s.r.o. - Agrochemie a přípravky na ochranu rostlin

Přípravky pro pěstitele,
kteří požadují kvalitu
za příznivou cenu.

Spectre Maxx

Účinná látka

prothiokonazol 300 g/l

Etiketa a bezpečnostní list ke stažení

Popis

Spectre Maxx je postřikový fungicidní přípravek se systémovým účinkem ve formě emulgovatelného koncentrátu, k ochraně řepky olejky, ječmene, pšenice, žita ozimého a tritikale proti houbovým chorobám.

Působení

Spectre Maxx působí jako inhibitor biosyntézy ergosterolu, který je nezbytný pro výstavbu buněčných membrán patogenních organismů. Po aplikaci rychle proniká do vodivých pletiv a je akropetálně transportován i do těch částí rostlin, které postřikem nebyly přímo zasaženy. Vyznačuje se protektivním i kurativním účinkem a dlouhým reziduálním působením.

Spektrum účinnosti:

Pšenice: braničnatka plevová, braničnatka pšeničná, padlí travní, rez pšeničná, rez plevová, helmintosporióza obilnin, fuzariózy klasů.

Ječmen: rez ječná, hnědá skvrnitost ječmene, padlí travní, rynchosporiová skvrnitost ječmene.

Tritikale: braničnatka pšeničná, padlí travní, rynchosporiová skvrnitost, braničnatka plevová, rez plevová.

Žito ozimé: rez pšeničná, padlí travní, rynchosporiová skvrnitost.

Řepka olejka: hlízenka obecná.

Řepka olejka ozimá: fomové černání stonků řepky.