AgriStar - agrochemicals s.r.o. - Agrochemie a přípravky na ochranu rostlin

Přípravky pro pěstitele,
kteří požadují kvalitu
za příznivou cenu.

Zirkon Xtra

Účinná látka

prothiokonazol 150 g/l, azoxystrobin 200 g/l

Etiketa a bezpečnostní list ke stažení

Popis

Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu určený k ochraně obilnin a řepky proti houbovým chorobám.

Působení

Zirkon Xtra je fungicid, který obsahuje dvě účinné látky: prothiokonazol a azoxystrobin. Azoxystrobin je širokospektrální, systémový, translaminární a ochranný fungicid ze skupiny strobilurinu patřící do skupiny inhibitorů mitochondriální respirace. Azoxystrobin inhibuje klíčení a vývoj spor, a proto se nejlépe aplikuje na začátku infekce. Způsob účinku prothiokonazolu je založen na inhibici biosyntézy sterolů v houbách. Má skvělý kurativní, protektivní i eradikativní účinek.

Spektrum účinnosti:

Pšenice: braničnatka pšeničná, rez pšeničná, rez plevová, padlí travní, fuzariózy klasů.

Ječmen: rynchosporiová skvrnitost ječmene, hnědá skvrnitost ječmene, rez ječná, padlí travní.

Tritikale: braničnatka pšeničná, rez pšeničná.

Žito: rynchosporiová skvrnitost, rez žitná.

Řepka olejka: hlízenka obecná, alternáriová skvrnitost brukvovitých.