AgriStar - agrochemicals s.r.o. - Agrochemie a přípravky na ochranu rostlin

Přípravky pro pěstitele,
kteří požadují kvalitu
za příznivou cenu.

Etobeet 500

Účinná látka

ethofumesát 500 g/l

Etiketa a bezpečnostní list ke stažení

Popis

Postřikový selektivní herbicid ve formě suspenzního koncentrátu určený k hubení jednoletých jednoděložných a dvouděložných plevelů v cukrovce a krmné řepě.

Působení

Přípravek Etobeet 500 je benzofuranový herbicid k hubení jednoletých dvouděložných plevelů a jednoletých trav. Etobeet 500 může být používán po vzejití plodiny v kulturách cukrovky a krmné řepy.

Spektrum účinnosti:

Plevele citlivé: laskavec ohnutý, lilek černý, penízek rolní, merlík fíkolistý, svízel přítula, řepka olejka-výdrol

Plevele méně citlivé: merlík bílý

Účinek přípravku Etobeet 500 je významně zvyšován při jeho použití v rámci aplikačních programů, může být vhodně doplněn jinými registrovanými přípravky podle doporučení výrobce.