AgriStar - agrochemicals s.r.o. - Agrochemie a přípravky na ochranu rostlin

Přípravky pro pěstitele,
kteří požadují kvalitu
za příznivou cenu.

Sirano

Účinná látka

prothiokonazol 125 g/l, tebukonazol 125 g/l

Etiketa a bezpečnostní list ke stažení

Popis

Sirano je postřikový fungicidní přípravek se systémovým účinkem ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) k ochraně řepky olejky a obilin proti houbovým chorobám.

Působení

Přípravek Sirano zasahuje do biosyntézy ergosterolů, kdy inhibuje jejich demethylaci (FRAC kód 3, kód místa působení G1, SBI třída I). Přípravek po aplikaci proniká do vodivých pletiv ošetřovaných rostlin, je akropetálně transportován a zajišťuje ochranu i nově narůstajících částí rostlin. Systémově proniká i do těch částí rostlin, které nebyly postřikem přímo zasaženy. Vyznačuje se dlouhodobou účinností, působí širokospektrálně a má preventivní, kurativní a i eradikativní učinek.

Spektrum účinnosti:

Pšenice: stéblolam pšenice, braničnatka pšeničná, braničnatka plevová, padlí travní, rez pšeničná, rez plevová, fuzariózy klasů pšenice.

Ječmen: stéblolam ječmene, padlí travní, rez plevová, rez ječná, rynchosporiová skvrnitost ječmene, hnědá skvrnitost ječmene, fuzariózy klasů ječmene.

Oves ozimý: stéblolam, padlí travní, rez ovesná.

Žito: stéblolam, padlí travní, rez žitná.

Tritikale: stéblolam, padlí travní, rez pšeničná, rez plevová.

Řepka olejka ozimá: hlízenka obecná, fomové černání stonků řepky, cylindrosporióza.