AgriStar - agrochemicals s.r.o. - Agrochemie a přípravky na ochranu rostlin

Přípravky pro pěstitele,
kteří požadují kvalitu
za příznivou cenu.

Typhon 340

Účinná látka

prothiokonazol 250 g/l, metkonazol 90 g/l

Etiketa a bezpečnostní list ke stažení

Popis

Přípravek na ochranu rostlin Typhon 340 je fungicidem ve formě rozpustného koncentrátu (EC) pro přípravu vodného roztoku se systémovým účinkem, pro preventivní, intervenční a likvidační použití. Přípravek je určen k ochraně cukrové řepy, krmné řepy, řepky, pšenice, ječmene, žita, triticale proti širokému spektru houbových chorob.

Působení

Přípravek Typhon 340 obsahuje dvě účinné látky ze skupiny triazolů: metkonazol a prothiokonazol, obě patří do 3. skupiny (DMI fungicidy). Metkonazol je systémovou látkou pro preventivní, intervenční a likvidační použití. Látka se rychle vstřebává a distribuuje po celé rostlině. Mechanismus účinku je založen na inhibici biosyntézy ergosterolu nezbytného pro stavbu buněčné membrány hub a vývoj mycelia blokováním demetylace v poloze C-14. Prothiokonazol je systémovou látkou pro preventivní, intervenční a likvidační použití. Má dlouhodobé působení v rostlině. Mechanismus účinku je založen na inhibici biosyntézy ergosterolu nezbytného

Spektrum účinnosti:

Pšenice: fuzariózy klasů, braničnatka pšeničná, rez pšeničná, rez plevová.

Ječmen: rez ječná, rynchosporiová skvrnitost.

Tritikale: braničnatka pšeničná, rez pšeničná, rez plevová.

Žito: braničnatka pšeničná, rez pšeničná, rez plevová, rynchosporiová skvrnitost.

Řepka olejka: hlízenka obecná.

Cukrovka, řepa krmná: cerkosporióza řepy, rez řepná.