AgriStar - agrochemicals s.r.o. - Agrochemie a přípravky na ochranu rostlin

Přípravky pro pěstitele,
kteří požadují kvalitu
za příznivou cenu.

Klopyr - 300

Referenční přípravek

Clap*

*Obchodní názvy referenčních přípravků jsou ochranné známky jejich držitelů.

Účinná látka

klopyralid 300 g/l

Etiketa a bezpečnostní list ke stažení

Popis

Postřikový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu pro ředění vodou určený k hubení dvouděložných plevelů v řepce ozimé, obilninách, cukrovce a řepě krmné, kukuřici, lničce seté, řepě salátové, tuřínu, vodnici černé a bílé, brukvi řepáku, lilii, narcisu a vrbě.

Působení

Klopyr - 300 je listový herbicid, který je v rostlině translokován do kořenů. Obsahuje účinní látku klopyralid, selektivní herbicidní účinnou látku, která působí proti širokému spektrum jednoletých a víceletých dvouklíčnolistých plevelů. Pro dosažení nejlepších výsledků, aplikujte na aktivně rostoucí plevele. Kontrola heřmánkovitých plevelů může být snížena v případě, že v době aplikace je sucho.

Spektrum účinnosti:

Plevele citlivé: pcháč oset, merlík bílý, laskavec ohnutý, opletka obecná, plevele heřmánkovité, lilek černý, ibišek trojdílný, rozrazil perský, řepeň, mléč zelinný, rdesno ptačí, ptačinec žabinec, starček rolní, zemědým lékařský, penízek rolní, hluchavka objímavá, kokoška pastuší tobolka, durman obecný, chrpa modrák

Plevele méně citlivé: rdesno blešník, svlačec rolní

Růstová fáze plevelů: aktivně rostoucí, dvouděložné jednoleté BBCH 14, pcháč oset BBCH 30-31.