AgriStar - agrochemicals s.r.o. - Agrochemie a přípravky na ochranu rostlin

Přípravky pro pěstitele,
kteří požadují kvalitu
za příznivou cenu.

Galeon 50

Účinná látka

chizalofop-P-ethyl 50 g/l

Etiketa a bezpečnostní list ke stažení

Popis

Postřikový herbicidní selektivní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu k postemergentnímu hubení jednoletých jednoděložných plevelů a pýru plazivého v cukrovce a řepce olejce ozimé.

Působení

Galeon 50 je systémový herbicid, absorbovaný povrchem listů, s translokací po celé rostlině, působící jak v xylému, tak i floému a hromadí se v meristematické tkáni. Herbicid ze skupiny priopinové kyseliny, působí podobně jako inhibitor acetyl CoA karbocylázy (ACCase).

Přípravkem Galeon 50 se ošetřuje v době růstového optima plevelných trav, tj. ve stádiu 2 listů až do konce odnožování trav. Řepku ozimou lze ošetřovat od fáze rozvinutých děložních listů. Dávka přípravku se volí podle růstové fáze trav. Pokud je většina trav ve fázi odnožování, je třeba zvolit vyšší hranici dávkování. V případě hustého porostu, intenzivního zaplevelení a přítomnosti ovsa hluchého aplikujte vyšší dávku vody.

Řepku ozimou a cukrovku lze ošetřovat do BBCH 39.

Spektrum účinnosti:

Plevele citlivé: ježatka kuří noha, chundelka metlice, pýr plazivý, náletová pšenice ozimá, náletové tritikále ozimé.

Jednoleté plevele jsou na účinkování přípravku nejcitlivější od fáze 2 listů do počátku odnožování, pýr plazivý ve fázi 4-6 listů.