AgriStar - agrochemicals s.r.o. - Agrochemie a přípravky na ochranu rostlin

Přípravky pro pěstitele,
kteří požadují kvalitu
za příznivou cenu.

Silgo-48

Účinná látka

Heptamethyltrisiloxan modifikovaný polyalkylenoxidem – min. 80 % hm, Allyloxypolyethylen-glykol-methyl-ester – max. 20% hm.

Etiketa a bezpečnostní list ke stažení

Popis

Pomocný smáčivý přípravek / adjuvant ve formě rozpustného koncentrátu pro ředění vodou k použití v ochraně rostlin.

Působení

Smáčedlo Silgo-48 je neiontová povrchově aktivní látka určená ke snížení povrchového napětí postřikové kapaliny, což umožňuje zlepšení pokryvnosti ošetřených částí rostlin aplikační kapalinou a zvyšuje účinnost ošetření. Silgo-48 zvyšuje odolnost proti smytí deštěm, zlepšuje účinnost přípravků na ochranu rostlin, usnadňuje pronikání systémových účinných látek do rostlin a může snížit úlet postřiku.