AgriStar - agrochemicals s.r.o. - Agrochemie a přípravky na ochranu rostlin

Přípravky pro pěstitele,
kteří požadují kvalitu
za příznivou cenu.

Agri CCC - 750 SL

Referenční přípravek

Retacel extra R 68*

*Obchodní názvy referenčních přípravků jsou ochranné známky jejich držitelů.

Účinná látka

chlormekvát chlorid 750 g/l

Etiketa a bezpečnostní list ke stažení

Popis

Postřikový přípravek ve formě rozpustného koncentrátu k regulaci růstu, na zvýšení odolnosti proti poléhání a na zahuštění porostu obilovin a řepky olejky a k regulaci růstu okrasných rostlin.

Působení

Agri CCC - 750 SL je přijímán listovou plochou; má systémový účinek. Účinná látka přípravku chlormekvát (ve formě chloridu) ovlivňuje prodlužovací růst, zkracuje a zesiluje internodia, podporuje růst kořenového systému a odnožování obilnin.