AgriStar - agrochemicals s.r.o. - Agrochemie a přípravky na ochranu rostlin

Přípravky pro pěstitele,
kteří požadují kvalitu
za příznivou cenu.

Combo 250 EC

Referenční přípravek

Moddus*

*Obchodní názvy referenčních přípravků jsou ochranné známky jejich držitelů.

Účinná látka

trinexapak-ethyl 250 g/l

Etiketa a bezpečnostní list ke stažení

Popis

Regulátor růstu a vývoje rostlin na bázi emulgovatelného koncentrátu určený ke zvýšení odolnosti proti poléhání ječmene, ovsa, pšenice ozimé, řepky olejky ozimé, tritikale, žita a zkrácení stébla u ječmene jarního, ovsa, tritikale a žita, dále ke zvýšení odolnosti proti poléhání ředkve olejné pro produkci osiva a zvýšení odolností proti poléhání a zkrácení stébla semenných porostů trav.

Působení

Trinexapak-ethyl, účinná látka přípravku Combo 250 EC, patří do skupiny cyklohexandionů. Mechanismus účinku přípravku Combo 250 EC spočívá v zastavení syntézy giberelinů. K efektivnímu zastavení tvorby giberelinů dochází na konci řetězce jejich syntézy a tím také dochází k zastavení prodlužovacího růstu rostlin. Combo 250 EC je v převážné míře přijímán zelenými částmi rostlin a je rychle rozváděn do meristematických pletiv, kde způsobuje zbrzdění prodlužování stonkových internodií. Zbrzdění růstu rostlin vede ke snížení jejich výšky – zvyšuje se odolnost k poléhání.