AgriStar - agrochemicals s.r.o. - Agrochemie a přípravky na ochranu rostlin

Přípravky pro pěstitele,
kteří požadují kvalitu
za příznivou cenu.

Spectre M

Referenční přípravek

Curbatur EC 250

*Obchodní názvy referenčních přípravků jsou ochranné známky jejich držitelů.

Účinná látka

prothiokonazol 250 g/l

Etiketa a bezpečnostní list ke stažení

Popis

Postřikový fungicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) k ochraně obilnin a řepky olejky proti houbovým chorobám.

Působení

Spectre M působí jako inhibitor biosyntézy ergosterolu (FRAC kód 3, kód místa působení G1, SBI třída I), který je nezbytný pro výstavbu buněčných membrán patogenních organismů. Po aplikaci rychle proniká do vodivých pletiv a je akropetálně transportován i do těch částí rostlin, které postřikem nebyly přímo zasaženy. Vyznačuje se protektivním i kurativním účinkem a dlouhým reziduálním působením.

Spektrum účinnosti:

Pšenice, tritikale, žito: braničnatka pšeničná, stéblolam, padlí travní

Pšenice: braničnatka plevová, fuzariózy klasů

Ječmen jarní: rez ječná, padlí travní, hnědá skvrnitost ječmene

Řepka olejka: hlízenka obecná