AgriStar - agrochemicals s.r.o. - Agrochemie a přípravky na ochranu rostlin

Přípravky pro pěstitele,
kteří požadují kvalitu
za příznivou cenu.

Tebucur 250 EW

Účinná látka

tebukonazol 250 g/l

Etiketa a bezpečnostní list ke stažení

Popis

Systemický fungicidní přípravek ve formě emulze typu olej ve vodě, k ochraně řepky, ječmene  a pšenice  proti houbovým chorobám.

Působení

TEBUCUR 250 EW je systémově působící přípravek s účinnou látkou tebukonazol. Vyniká preventivní a kurativní účinností proti širokému spektru hospodářsky významných houbových chorob v řepce a obilninách (ječmen, pšenice). Přípravek TEBUCUR 250 EW se vyznačuje dlouhodobou účinností vůči houbovým patogenům.

Spektrum účinnosti:

V řepce mimo účinku na hlavní houbové choroby jako jsou fómová hniloba, čerň řepková, bílá hniloba, můžeme sledovat i vedlejší účinky na Cylidrosporium concentrichum a jiné choroby a zároveň růstově stimulační efekt na rostliny řepky, který po podzimním ošetření  snižuje poškození porostů vyzimováním a po jarní aplikaci odolnost rostlin proti poléhání.

V pšenici ozimé a ječmeni účinkuje proti fuzariózám klasů.