AgriStar - agrochemicals s.r.o. - Agrochemie a přípravky na ochranu rostlin

Přípravky pro pěstitele,
kteří požadují kvalitu
za příznivou cenu.

Lambo 50 EC

Účinná látka

Lambda-Cyhalothrin 50 g/l

Etiketa a bezpečnostní list ke stažení

Popis

Lambo 50 EC je insekticid na bázi syntetického pyretroidu ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) k hubení savého a žravého hmyzu v zemědělských plodinách.

Působení

Přípravek Lambo 50 EC je pyrethroidní nesystemický insekticid proti širokému spektru žravého a savého hmyzu. Působí jako kontaktní a požerový jed s knock-down efektem a relativně dlouhodobým reziduálním a repelentním účinkem.

Při vysokých teplotách se účinnost snižuje, při nižších teplotách (pod 25°C) výrazně stoupá.

Spektrum účinnosti:

Pšenice ozim, ječmen ozim, žito: mšice jako přenašeči viróz.

Tritikale: mšice jako přenašeči viróz.

Pšenice ozim, pšenice jarní, pšenice tvrdá: mšice.

Řepka olejka ozimá, řepka olejka jarní: dřepčíci, blýskáček řepkový, krytonosec šešulový, bejlomorka kapustová.

Bob, hrách na zrno: listopas čárkovaný, zrnokaz fazolový.

Hrách: mšice.

Brambor množitelské porosty: mšice.

Cukrovka: dřepčíci.