AgriStar - agrochemicals s.r.o. - Agrochemie a přípravky na ochranu rostlin

Přípravky pro pěstitele,
kteří požadují kvalitu
za příznivou cenu.

Atari WG

Referenční přípravek

Shiro

*Obchodní názvy referenčních přípravků jsou ochranné známky jejich držitelů.

Účinná látka

Triflusulfuron 486 g/kg

Etiketa a bezpečnostní list ke stažení

Popis

Selektivní postřikový postemergentní herbicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí k hubení dvouděložných plevelů v cukrovce,
krmné řepě a řepě salátové.

Působení

Atari WG je herbicid se systémovým účinkem přijímaný převážně listy rostlin. Vlivem reziduálního působení v půdě hubí přípravek i plevele vzcházející několik dní po aplikaci. Poškození plevelů (chloróza, nekrózy) jsou patrné až za několik dní po aplikaci. Teplo a dostatečná vlhkost po aplikaci podporují účinek přípravku.

Spektrum účinnosti:

Plevele citlivé: heřmánkovec nevonný

Plevele méně citlivé: svízel přítula, heřmánek pravý, violka rolní