AgriStar - agrochemicals s.r.o. - Agrochemie a přípravky na ochranu rostlin

Přípravky pro pěstitele,
kteří požadují kvalitu
za příznivou cenu.

Rapus 500

Účinná látka

metazachlor 500 g/l

Etiketa a bezpečnostní list ke stažení

Popis

Selektivní herbicid ve formě suspenzního koncentrátu pro ředění vodou k hubení jednoletých jednoděložných i dvouděložných plevelů v řepce olejce ozimé a jarní a hořčici.

Působení

RAPUS 500 je herbicid určený k hubení jednoděložných i dvouděložných plevelů v porostech ozimé a jarní řepky a hořčice. Je přijímán především kořenovým systémem při vzcházení. Po vzejití je plevely částečně přijímán i listy. Po aplikaci na půdu před vzejitím plevelů je přijímán klíčícími plevely a působí jejich odumření před nebo krátce po vyklíčení. Hubí i plevele do fáze děložních listů, které jsou v době ošetření již vzešlé. Jelikož k hlavnímu účinku dochází prostřednictvím půdy, dosáhne se spolehlivé účinnosti při dostatečné půdní vlhkosti. Při aplikaci za sucha se herbicidní účinek dostaví při pozdějších srážkách. Podle současných poznatků je RAPUS 500 SC dobře snášen všemi odrůdami řepky včetně tzv. dvounulových.

Spektrum účinnosti:

Citlivé plevele: psárka rolní, béry, lipnice roční, rosička krvavá, ježatka kuří noha, chundelka metlice, laskavce, šťovíky, kopřiva žahavka, rozrazily, pěťoury, mléče, pryskyřník rolní, kokoška pastuší tobolka, heřmánkovec přímořský, heřmánky a rmeny, rdesno červivec, lebedy, máky, lilek černý, kolenec rolní, hluchavky, pomněnka rolní, ptačinec žabinec, merlík bílý, čistec roční.

Méně citlivé plevele: oves hluchý, violky, ředkev ohnice, hořčice rolní, rdesno ptačí, penízek rolní, výdrol obilnin, bažanka rolní, pohanka opletka a svízel přítula*

* Účinek je spolehlivý pouze za předpokladu optimálních podmínek (vlhkost půdy a příprava pozemku).