AgriStar - agrochemicals s.r.o. - Agrochemie a přípravky na ochranu rostlin

Přípravky pro pěstitele,
kteří požadují kvalitu
za příznivou cenu.

AzoxyStar S

Referenční přípravek

Azaka*

*Obchodní názvy referenčních přípravků jsou ochranné známky jejich držitelů.

Účinná látka

azoxystrobin 250 g/l

Etiketa a bezpečnostní list ke stažení

Popis

Postřikový systémový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně pšenice, ječmene, žita, ovsa setého jarního, tritikale a ozimé a jarní řepky olejné proti houbovým chorobám.

Působení

Přípravek AzoxyStar S obsahuje účinnou látku azoxystrobin z chemické skupiny β-methoxyakrylátů (strobilurinů), která má systémový a translaminační účinek. Účinná látka zastavuje transport elektronů při dýchání mitochondrií, působí především protektivně, proto by měla být použita ještě před vznikem infekce nebo na jejím počátku. Azoxystrobin působí dlouhodobě, může tak zabránit vzniku nové infekce po dobu 3-8 týdnů, ošetřené porosty zůstávají delší dobu zelené (tzv. green effect). AzoxyStar S je širokospektrální fungicid, účinný proti všem hlavním houbovým chorobám obilovin, řepky olejné a dalších plodin.

Spektrum účinnosti:

Jedná se o širokospektrý fungicid, účinný proti všem důležitým chorobám obilnin, tj. braničnatce pšeničné, braničnatce plevové, rzi pšeničné, rzi plevové, černi na obilovinách a padlí travnímu na pšenici, rzi ječné, hnědé skvrnitosti ječmene, rynchosporiové skvrnitosti a padlí travnímu na ječmeni, rzi ovesné a padlí travnímu na ovsu setém a rzi žitné a rynchosporiové skvrnitosti na žitu a tritikale.

V řepce olejce je účinný proti hlízence obecné a černi řepkové s vedlejším účinkem proti plísni šedé.