AgriStar - agrochemicals s.r.o. - Agrochemie a přípravky na ochranu rostlin

Přípravky pro pěstitele,
kteří požadují kvalitu
za příznivou cenu.

Metkon 60

Účinná látka

metkonazol 60 g/l

Etiketa a bezpečnostní list ke stažení

Popis

Širokospektrý, systémový fungicid ve formě emulgovatelného koncentrátu k ochraně obilnin proti chorobám listů a klasů a k ochraně řepky proti houbovým chorobám.

Působení

Účinná látka metkonazol patří do chemické skupiny triazolů, působí hloubkově a systémově, vykazuje velmi dobrý preventivní, tzn., že chrání listy před napadením. Perzistence účinné látky zajišťuje dlouhodobé působení.
Při ošetření řepky ozimé vykazují podzimní aplikace zlepšení zdravotního stavu rostlin a je omezeno vymrzání porostů. Časné jarní aplikace zvyšují pevnost stonků a zabraňují polehnutí.

Spektrum účinnosti:

Pšenice, ječmen, tritikale, žito: braničnatka pšeničná, rez pšeničná, rez plevová, padlí travní, hnědá skvrnitost ječmene, rynchosporiová skvrnitost, fuzariózy klasů.
Přípravek dosahuje proti padlí travnímu, hnědé skvrnitosti ječmene, rynchosporiové skvrnitosti a fuzariózám v klasu v obilninách průměrné účinnosti.

Řepka olejka: čerň řepková, fomová hniloba brukvovitých, cylindrosporioza.
Přípravek dosahuje proti fomové hnilobě brukvovitých a cylindrosporióze v řepce olejce průměrné účinnosti.
Přípravek vykazuje významný vedlejší vliv na redukci růstu a stimulaci větvení řepky olejky.