AgriStar - agrochemicals s.r.o. - Agrochemie a přípravky na ochranu rostlin

Přípravky pro pěstitele,
kteří požadují kvalitu
za příznivou cenu.

Spider - 550 EC

Referenční přípravek

Nurelle D*

*Obchodní názvy referenčních přípravků jsou ochranné známky jejich držitelů.

Účinná látka

chlorpyrifos 500 g/l, cypermethrin 50g/l

Etiketa a bezpečnostní list ke stažení

Popis

Spider - 550 EC je postřikový širokospektrální insekticid ve formě emulgovatelného koncentrátu pro ředění vodou k ochraně rostlin proti škodlivému hmyzu.

Působení

Spider - 550 EC působí jako kontaktní, požerový a dýchací insekticid s výrazným fumigačním efektem. Po aplikaci proniká do rostlinných pletiv, není však rozváděn cévními svazky. V boji proti přenašečům viróz se uplatňuje též značná repeletntí účinnosti přípravku, která omezuje nálet dalších škůdců do prostoru. Spider - 550 EC vykazuje po aplikaci významnou reziduální aktivitu, která snižuje počet nutných insekticidních zásahů v období déletrvajícího tlaku škůdců.

Spider - 550 EC hubí škůdce ve všech vývojových stádiích, pokud jsou přípravkem zasaženi. Fumigační efekt přípravku umožňuje hubení i těch jedinců, kteří zůstávají skryti před účinkem kontaktních a požerových insekticidů, např. mšice v řepném srdéčku apod.

Spektrum účinnosti:

Spider - 550 EC účinkuje spolehlivě na mšice v bramborách, cukrovce, hrachu, obilninách a okrasných rostlinách, dřepčíky, krytonosce, blýskáčka řepkového, mandelinku bramborovou, obaleče, kohoutky, píďalky, třásněnky včetně třásněnky západní aj. škůdce.