AgriStar - agrochemicals s.r.o. - Agrochemie a přípravky na ochranu rostlin

Přípravky pro pěstitele,
kteří požadují kvalitu
za příznivou cenu.

Dagger M

Referenční přípravek

Explicit Plus

*Obchodní názvy referenčních přípravků jsou ochranné známky jejich držitelů.

Účinná látka

indoxacarb 300 g/l

Popis

Insekticidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí k ochraně kukuřice proti bázlivci kukuřičnému a zavíječi kukuřičnému.

Přípravek v povolovacím řízení.

Působení

Indoxakarb je požerový a kontaktní insekticid specificky účinný na housenky motýlů a některé další skupiny hmyzu (brouci). Indoxacarb blokuje přenos vzruchu v neurosynapsích. Účinkuje rovněž ovicidně a hubí všechna larvální stádia citlivých druhů hmyzu. Ošetření má za následek rychlé zastavení žíru (v řádu hodin) a následný úhyn hmyzu (1-4 dny).

Spektrum účinnosti:

Kukuřice, kukuřice cukrová: zavíječ kukuřičný, bázlivec kukuřičný.