AgriStar - agrochemicals s.r.o. - Agrochemie a přípravky na ochranu rostlin

Přípravky pro pěstitele,
kteří požadují kvalitu
za příznivou cenu.

Dagger

Referenční přípravek

Sindoxa

*Obchodní názvy referenčních přípravků jsou ochranné známky jejich držitelů.

Účinná látka

indoxakarb 300 g/kg

Popis

Dagger je postřikový insekticid ve formě ve vodě dispergovatelných granulí (WG) k ochraně řepky proti blýskáčku řepkovému a révy proti obaleči mramorovanému.

Přípravek v povolovacím řízení.

Působení

Přípravek Dagger je kontaktní a požerový insekticid pro použití v řepce a révě. Obsahuje indoxakarb, insekticid patřící do skupiny oxadiazinů, který působí na nervový systém hmyzu, blokuje přenos sodíkových iontů do nervových buněk a tím paralyzuje nervovou soustavu škodlivého organismu, expozice toxické dávky vede v důsledku ochrnutí k bezprostřednímu zastavení příjmu potravy.

Spektrum účinnosti:

Řepka olejka: blýskáček řepkový.

Réva: obaleč mramorovaný.