AgriStar - agrochemicals s.r.o. - Agrochemie a přípravky na ochranu rostlin

Přípravky pro pěstitele,
kteří požadují kvalitu
za příznivou cenu.

Alfatak 100 EC

Referenční přípravek

Fasthrin 10 EC*

*Obchodní názvy referenčních přípravků jsou ochranné známky jejich držitelů.

Účinná látka

alfa-cypermethrin 100 g/l

Etiketa a bezpečnostní list ke stažení

Popis

Alfatak 100 EC je insekticidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu ze skupiny pyretroidů k hubení živočišných škůdců v obilninách, a řepce olejce.

Působení

Alfatak 100 EC je nesystémový insekticid, který působí jako dotykový a požerový jed. Obsahuje účinnou látku alfa-cypermethrin patřící do skupiny pyrethroidů. Působí na centrální a periferní nervový systém už ve velmi nízkých dávkách.

Spektrum účinnosti:

Řepka olejka: blýskáček řepkový.

Pšenice, ječmen, žito, tritikale, oves: mšice.