AgriStar - agrochemicals s.r.o. - Agrochemie a přípravky na ochranu rostlin

Přípravky pro pěstitele,
kteří požadují kvalitu
za příznivou cenu.

Galeon 50 EC

Referenční přípravek

Quick 5 EC*

*Obchodní názvy referenčních přípravků jsou ochranné známky jejich držitelů.

Účinná látka

chizalofop-P-ethyl 50 g/l

Etiketa a bezpečnostní list ke stažení

Popis

Postřikový selektivní herbicid ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) k postemergentnímu hubení jednoletých trávovitých plevelů a pýru plazivého v cukrovce, krmné řepe, řepce a slunečnici.

Působení

Galeon 50 EC je systémový herbicid, absorbovaný povrchem listů, s translokací po celé rostlině, působící jak v xylému, tak i floému a hromadí se v meristematické tkáni. Herbicid ze skupiny priopinové kyseliny, působí podobně jako inhibitor acetyl CoA karbocylázy (ACCase).

Přípravkem Galeon 50 EC se ošetřuje v době růstového optima plevelných trav, tj. ve stádiu 2 listů až do konce odnožování trav. Řepku ozimou lze ošetřovat od fáze rozvinutých děložních listů. Dávka přípravku se volí podle růstové fáze trav. Pokud je většina trav ve fázi odnožování, je třeba zvolit vyšší hranici dávkování. V případě hustého porostu, intenzivního zaplevelení a přítomnosti ovsa hluchého aplikujte vyšší dávku vody.

Řepku ozimou a slunečnici lze ošetřovat do BBCH 32.

Spektrum účinnosti:

Galeon 50 EC v závislosti na aplikační dávce spolehlivě hubí: plevele lipnicovité jednoleté, výdrol obilnin a pýr plazivý.