AgriStar - agrochemicals s.r.o. - Agrochemie a přípravky na ochranu rostlin

Přípravky pro pěstitele,
kteří požadují kvalitu
za příznivou cenu.

Lykan 100 EC

Účinná látka

chizalofop-P-ethyl 100 g/l

Etiketa a bezpečnostní list ke stažení

Popis

Postřikový herbicidní přípravek ve formě emulgovatelného koncentrátu (EC) k ochraně bramboru a cukrovky proti plevelům lipnicovitým jednoletým, výdrolu obilnin a pýru plazivému.

Působení

Přípravek Lykan 100 EC obsahuje herbicidní účinnou látku chizalofop-P-ethyl. Působí selektivně proti trávovitým plevelům, jednoletým i na vytrvalý pýr plazivý. Přípravek působí přes listy plevelů, aplikuje se proto postemergentně od fáze 2 listů. Herbicidní účinek se projeví po aplikaci za optimálních podmínek za 1-2 týdny, při suchém a chladném počasí později. S ohledem na ošetření vzešlých plevelů, lze provádět postřik i ohniskově podle síly jejich výskytu.

Spektrum účinnosti:

Lykan 100 EC v závislosti na aplikační dávce spolehlivě hubí: plevele lipnicovité jednoleté, výdrol obilnin a pýr plazivý.