AgriStar - agrochemicals s.r.o. - Agrochemie a přípravky na ochranu rostlin

Přípravky pro pěstitele,
kteří požadují kvalitu
za příznivou cenu.

Chlortoluron 500 SC

Referenční přípravek

Lentipur 500 FW

*Obchodní názvy referenčních přípravků jsou ochranné známky jejich držitelů.

Účinná látka

chlortoluron 500 g/l

Etiketa a bezpečnostní list ke stažení

Popis

Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu určeného k hubení chundelky metlice, psárky polní a dvouděložných plevelů v ozimé pšenici, ozimém ječmeni, tritikale bez podsevu, v máku a žitě.

Působení

Účinná látka chlorotoluron (skupina - substituované močoviny) je přijímána kořeny i listy rostlin, kde blokuje fotosyntézu.

Spektrum účinnosti:

Plevele citlivé: chundelka metlice, psárka rolní, jílky, lipnice roční, kokoška pastuší tobolka, chrpa modrák, konopice rolní, kolenec rolní, plevele heřmánkovité, rmeny, ptačinec žabinec, drchnička rolní, hluchavka nachová, rdesna.

Plevele méně citlivé: pryšce, zemědým lékařský, pomněnka rolní, penízek rolní, laskavec ohnutý, merlík bílý, mléč rolní.