AgriStar - agrochemicals s.r.o. - Agrochemie a přípravky na ochranu rostlin

Přípravky pro pěstitele,
kteří požadují kvalitu
za příznivou cenu.

Primero

Účinná látka

nikosulfuron 40 g/l

Etiketa a bezpečnostní list ke stažení

Popis

Selektivní a systémový herbicid ve formě olejové disperze (OD) k postemergentnímu hubení jednoletých trav a jednoletých dvouděložných plevelů v kukuřici seté (na siláž i na zrno).

Působení

PRIMERO je selektivní herbicid obsahující účinnou látku nikosulfuron ze skupiny sulfonylmočovin (HRAC group B) určený k postemergentnímu hubení jednoletých trav a jednoletých dvouděložných plevelů v kukuřici. Mechanismem účinku je inhibice enzymu (ALS) esenciálního při syntéze alifatických aminokyselin.

Rostliny přípravek přijímají převážně listy, v menší míře kořeny, a transportují jej systemicky do všech částí. PRIMERO inhibuje růst plevelů. Nejlepšího účinku se dosáhne, když je přípravek aplikován v době aktivního růstu plevelů.

Spektrum účinnosti:

Plevele citlivé: psárka polní, ježatka kuří noha, lipnice roční, laskavec ohnutý, ptačinec žabinec, penízek rolní, violka rolní, merlík bílý, kakost nachový, hluchavka nachová, heřmánkovec přímořský.

Plevele méně citlivé: svízel přítula, kokoška pastuší tobolka, rdesno ptačí, rdesno blešník, opletka obecná, lilek černý.

Nelze vyloučit projevy zpravidla přechodné fytotoxicity na ošetřované plodině.