" />

AgriStar - agrochemicals s.r.o. - Agrochemie a přípravky na ochranu rostlin

Přípravky pro pěstitele,
kteří požadují kvalitu
za příznivou cenu.

Klopyr 200 SL

Referenční přípravek

Vivendi 200*

*Obchodní názvy referenčních přípravků jsou ochranné známky jejich držitelů.

Účinná látka

klopyralid 200 g/l

Etiketa a bezpečnostní list ke stažení

Popis

Selektivní postřikový herbicid, rozpustný koncentrát (SL), k hubení odolných dvouděložných plevelů, zejména heřmánků, heřmánkovců, pcháčů v pšenici ozimé, pšenici jarní, ječmeni ozimém, ječmeni jarním, ovsu setém, řepce olejce jarní, řepce olejce ozimé, cukrovce, řepě krmné, řepě salátové, mangoldu, tuřínu, vodnici, okrasných rostlinách a na loukách a pastvinách.

 

Působení

Přípravek Klopyr 200 SL působí jako růstový herbicid, citlivé plevele krátce po postřiku zastavují růst, později dochází k deformitám listů a lodyh plevelů (podvinutí) a k barevným změnám. Plevele hynou zpravidla v průběhu 10-21 dnů po aplikaci.

Spektrum účinnosti:

Jednoleté plevele v dávce 0,5 l/ha

plevele citlivé: kopretina osenní, starčeky, heřmánek terčovitý, rmeny, mléč zelinný

plevele méně citlivé: pohanka svlačcovitá, rdesno blešník, rdesno červivec

 

Vytrvalé plevele v dávce 0,5 l/ha a následně 1 l/ha

plevele citlivé: pcháč oset, pcháč obecný, pampeliška lékařská

plevele méně citlivé: mléč rolní