AgriStar - agrochemicals s.r.o. - Agrochemie a přípravky na ochranu rostlin

Přípravky pro pěstitele,
kteří požadují kvalitu
za příznivou cenu.

Bentan 480 SL

Referenční přípravek

Troy 480*

*Obchodní názvy referenčních přípravků jsou ochranné známky jejich držitelů.

Účinná látka

bentazon 480 g/l

Etiketa a bezpečnostní list ke stažení

Popis

Postřikový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu k hubení dvouděložných plevelů v bobu, lnu, fazoli, bramborách a hrachu.

Působení

Bentan 480 SL je postemergentní kontaktní herbicid s účinností na dvouděložné plevele, zejména heřmánky a rmeny. Je přijímán především listy s velmi malou translokací. Částečně je absorbován také kořeny s translokací xylémem.

Nejlepší účinnost se dosáhne při aplikaci na aktivně rostoucí plevele v raných růstových fázích, tedy ve fázi 2 – max.4 listů plevelů za předpokladu dodržení růstové fáze plodiny.

 

Spektrum účinnosti:

Citlivé plevele: svízel přítula, pěťour maloúborný, hořčice rolní, kapustka obecná, ředkev ohnice, zemědým lékařský, heřmánky, rmen rolní, rdesno blešník, ptačinec žabinec, mléč zelinný, penízek rolní, kopřiva žahavka, kopretina osenní, kokoška pastuší tobolka a drchnička rolní.

Méně citlivé plevele: pryšce, mák vlčí, violka rolní, laskavec ohnutý, lilek černý, merlík bílý, pohanka svlačcovitá, rdesno červivec, starček obecný, pomněnka rolní.

Odolné plevele: jednoleté a víceleté trávy, bažanka rolní, čistec rolní, hluchavky, konopice polní, rdesno ptačí, rozrazily, svlačec rolní a šťovíky.