AgriStar - agrochemicals s.r.o. - Agrochemie a přípravky na ochranu rostlin

Přípravky pro pěstitele,
kteří požadují kvalitu
za příznivou cenu.

Proper Flo

Účinná látka

propyzamid 400 g/l

Etiketa a bezpečnostní list ke stažení

Popis

Postřikový herbicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu k ochraně ozimé řepky a jiných plodin proti širokému spektru jednoděložných a dvouděložných plevelů a pýru plazivému.

Působení

Přípravek působí jako kořenový herbicid, přičemž je jeho účinnost podporována vlhkým a chladným počasím. Při teplotách nad 10 °C je třeba přípravek co nejrychleji zapravit do půdy 4-6 cm hluboko nebo ošetřený pozemek důkladně zalít. Plevele jsou citlivé především ve fázi děložních listů . Přípravek nezabraňuje klíčení plevelů, avšak vzešlé semenáčky citlivých plevelů odumírají za příznaků chlorózy.

Plevele nad 2 pravé listy jsou vůči přípravku odolné. Na lehkých půdách dochází k rychlému odeznění herbicidního účinku, resp. účinek přípravku je krátkodobý.

Spektrum účinnosti:

Citlivé plevele: ježatka kuří noha, lipnice roční, ptačinec žabinec, rdesna, rozrazily, merlík bílý, penízek rolní, hořčice rolní, ředkev ohnice, hluchavky, kopřiva žahavka, výdrol obilnin.

Méně citlivé plevele: potlačuje pýr plazivý, šťovíky, přesličky, jitrocele.