AgriStar - agrochemicals s.r.o. - Agrochemie a přípravky na ochranu rostlin

Přípravky pro pěstitele,
kteří požadují kvalitu
za příznivou cenu.

Mezin 70 WG

Referenční přípravek

Mistral*

*Obchodní názvy referenčních přípravků jsou ochranné známky jejich držitelů.

Účinná látka

metribuzin 70 %

Etiketa a bezpečnostní list ke stažení

Popis

Selektivní postřikový herbicidní přípravek ve formě ve vodě dispergovatelných granulí k hubení jednoletých dvouděložných plevelů v porostech brambor.

Působení

Mechanizmus účinku u herbicidu Mezin 70 WG je založen na inhibici fotosyntézy ve fotosystému II u citlivých plevelů. Metribuzin je přijímán kořeny, listy a stonky plevelů. Účinná látka je v rostlinách systémově rozváděna převážně xylémem méně pak floémem. Protože je metribuzin účinný rovněž přes půdu, účinkuje i na plevele vzcházející po aplikaci herbicidu. Vlhké půdní podmínky zvyšují účinnost u preemergentních aplikací.

Spektrum účinnosti:

PRE aplikace - citlivé plevele: heřmánek terčovitý, heřmánkovec nevonný, hluchavky, kokoška pastuší tobolka, konopice napuchlá, merlík bílý, penízek rolní, ptačinec žabinec, violka rolní, zemědým lékařský
plevele méně citlivé: opletka obecná v dávce 0,5 kg/ha

POST aplikace - citlivé plevele: heřmánek terčovitý, hluchavka nachová, kokoška pastuší tobolka, konopice napuchlá, merlík bílý, opletka obecná, penízek rolní, ptačinec žabinec, zemědým lékařský
plevele méně citlivé: heřmánkovec nevonný, hluchavka objímavá, violka rolní