AgriStar - agrochemicals s.r.o. - Agrochemie a přípravky na ochranu rostlin

Přípravky pro pěstitele,
kteří požadují kvalitu
za příznivou cenu.

Klopyr 300 SL

Referenční přípravek

Cliophar 300 SL*

*Obchodní názvy referenčních přípravků jsou ochranné známky jejich držitelů.

Účinná látka

klopyralid 300 g/l

Etiketa a bezpečnostní list ke stažení

Popis

Selektivní postřikový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu proti dvouděložným jednoletým a vytrvalým plevelům a pcháči osetu v cukrovce, semenných porostech cibule, okrasných trávnících, semenných porostech trav, jádrovinách, podnožích ovocných dřevin, síji lesních dřevin a zaškolkovaných sazenic, lesních školkách a uvolněných prázdných tabulí a záhonů.

Působení

Klopyr 300 SL je selektivní herbicid proti dvouděložným jednoletým a vytrvalým plevelům a pcháči osetu v cukrovce, semenných porostech cibule, okrasných trávnících, semenných porostech trav, jádrovinách, podnožích ovocných dřevin, síji lesních dřevin a zaškolkovaných sazenic, lesních školkách a uvolněných prázdných tabulí a záhonů. Přípravek působí jako růstový herbicid, citlivé plevele krátce po postřiku zastavují růst, později dochází k deformacím listů a lodyh plevelů (podvinutí) a k barevným změnám. Plevele hynou zpravidla v průběhu 10 – 21 dnů po aplikaci.

Spektrum účinnosti:

Plevele citlivé: pcháč oset, rmeny, plevele heřmánkovité, kopretina osenní, turan kanadský, lopuchy, podběl lékařský, chrpa modrák, výdrol slunečnice, pohanka svlačcovitá, regenerující vojtěška setá; ve fázi děložních lisů až základu 1. páru pravých listů (BBCH 10-11) - tetlucha kozí pysk, mrkvous obecný, rdesna; rdesno ptačí je méně citlivé