AgriStar - agrochemicals s.r.o. - Agrochemie a přípravky na ochranu rostlin

Přípravky pro pěstitele,
kteří požadují kvalitu
za příznivou cenu.

Vulpix SC

Účinná látka

flufenacet 600 g/l

Etiketa a bezpečnostní list ke stažení

Popis

Vulpix je selektivní herbicid ve formě suspenzního koncentrátu určený k hubení jednoletých plevelů v ozimých obilninách. Účinná látka flufenacet patří do chemické skupiny oxyacetamidů a účinkuje jako inhibitor dělení buněk (HRAC skupina K3). Inhibice je důsledkem úplného blokování dělení buněk v kořenových a růstových meristematických dělivých pletivech. Jejich nový růst je inhibován a dlouživá pletiva mohou být deformována.

Působení

Flufenacet je přijímán hlavně kořenovým systémem a hypokotylem a klíčícími výhonky a je translokován převážně xylemově do růstových vrcholů. Flufenacet je účinný především na trávy, ale také na řadu běžných dvouděložných plevelů.

Spektrum účinnosti:

Preemergentně, 0,2 l/ha
citlivé plevele: chundelka metlice
středně citlivé plevele: lipnice roční

Preemergentně, 0,4 l/ha
citlivé plevele: lipnice roční, chundelka metlice
středně citlivé plevele: psárka polní

Postemergentně, 0,2 l/ha
citlivé plevele: lipnice roční, chundelka metlice

Postemergentně, 0,4 l/ha
citlivé plevele: lipnice roční, chundelka metlice
středně citlivé plevele: psárka polní, svízel přítula, rozrazil