AgriStar - agrochemicals s.r.o. - Agrochemie a přípravky na ochranu rostlin

Přípravky pro pěstitele,
kteří požadují kvalitu
za příznivou cenu.

Agri MCPA 500 SL

Referenční přípravek

Agritox 50 SL*

*Obchodní názvy referenčních přípravků jsou ochranné známky jejich držitelů.

Účinná látka

MCPA 500 g/l

Etiketa a bezpečnostní list ke stažení

Popis

Postřikový herbicidní přípravek ve formě rozpustného koncentrátu pro ředění vodou proti dvouděložným plevelům v obilninách, vinné révě, na loukách a pastvinách, v porostech jetele lučního a v semenných porostech trav.

Působení

MCPA je přijímaná výhonky trav a kořeny širokolistých plevelů a je přenášena v rostlině. Z mechanismu účinku herbicidu je zřejmé, že působí jako auxiny které jako jiné regulátory růstu ovlivňují dělení buněk a způsobují deformace listů, stonků a následně hynutí rostlin.

Spektrum účinnosti:

Plevele citlivé: ředkev ohnice, hořčice rolní, kokoška pastuší tobolka, merlík bílý, pcháč oset, šťovíky, pryskyřníky, penízek rolní, svlačec rolní Plevele méně citlivé: konopice polní, laskavec ohnutý, mák vlčí, rozrazily, pomněnka rolní, kopretina osenní

Jetel luční – v 1. a dalším užitkovém roce - na jaře na vzešlé plevele nebo po seči, plevele max. 4 pravé listy, tj. BBCH 14, teplota v době ošetření nesmí překročit 23 °C

Přípravek je účinný na aktivně rostoucí plevele.