AgriStar - agrochemicals s.r.o. - Agrochemie a přípravky na ochranu rostlin

Přípravky pro pěstitele,
kteří požadují kvalitu
za příznivou cenu.

Fenris SC

Účinná látka

epoxykonazol 125 g/l

Etiketa a bezpečnostní list ke stažení

Popis

Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu určený k ochraně ječmene, pšenice, žita a tritikale proti houbovým chorobám.

Působení

Epoxykonazol patří do skupiny triazolů s preventivním, kurativním i eradikativním účinkem. Účinná látky epoxykonazol inhibuje tvorbu apresorií, haustorií, růst mycelia a sporulaci hub. Po aplikaci je epoxykonazol přijímán rostlinnými pletivy a v omezeném rozsahu šířen akropetálně. Fungicidní aktivita je na bázi inhibice tvorby ergosterolu ve spojení s blokací aktivity enzymu 14α-demethylázy.

Spektrum účinnosti:

Ječmen: rez ječná, rez plevová.

Pšenice, žito, tritikale: rez pšeničná, rez plevová.