AgriStar - agrochemicals s.r.o. - Agrochemie a přípravky na ochranu rostlin

Přípravky pro pěstitele,
kteří požadují kvalitu
za příznivou cenu.

Prochlorus

Účinná látka

prochloraz 450 g/l

Etiketa a bezpečnostní list ke stažení

Popis

Širokospektrální fungicid s lokálně systémovým účinkem ve formě emulgovatelného koncentrátu s protektivními a eradikativními účinky k ochraně pšenice žita a tritikale proti houbovým chorobám.

Působení

Prochlorus je širokospektrální fungicidní účinná látka s lokálně systémovým účinkem, tzn. že proniká do rostlinných pletiv, ale není rozváděna do neošetřených částí rostliny. Patří do skupiny inhibitorů biosyntézy ergosterolu skupiny I.

Spektrum účinnosti:

Pšenice, žito, tritikale: stéblolam, braničnatka pšeničná.