AgriStar - agrochemicals s.r.o. - Agrochemie a přípravky na ochranu rostlin

Přípravky pro pěstitele,
kteří požadují kvalitu
za příznivou cenu.

Fenris

Referenční přípravek

Soprano*

*Obchodní názvy referenčních přípravků jsou ochranné známky jejich držitelů.

Účinná látka

epoxykonazol 125 g/l

Etiketa a bezpečnostní list ke stažení

Popis

Postřikový fungicidní přípravek ve formě suspenzního koncentrátu určený k ochraně ječmene jarního a pšenice ozimé proti houbovým chorobám.

Působení

Epoxykonazol patří do skupiny triazolů s preventivním, kurativním i eradikativním účinkem. Účinná látky epoxykonazol inhibuje tvorbu apresorií, haustorií, růst mycelia a sporulaci hub. Po aplikaci je epoxykonazol přijímán rostlinnými pletivy a v omezeném rozsahu šířen akropetálně. Fungicidní aktivita je na bázi inhibice tvorby ergosterolu ve spojení s blokací aktivity enzymu 14α-demethylázy.

Spektrum účinnosti:

Ječmen jarní: hnědá skvrnitost ječmene, padlí travní, rez ječná.

Pšenice ozimá: braničnatka plevová, padlí travní, rez plevová, rez pšeničná.