AgriStar - agrochemicals s.r.o. - Agrochemie a přípravky na ochranu rostlin

Přípravky pro pěstitele,
kteří požadují kvalitu
za příznivou cenu.

Prochloraz 450

Účinná látka

prochloraz 450 g/l

Etiketa a bezpečnostní list ke stažení

Popis

Prodej přípravku ukončen, ukončení používání 30.06.2023.

Širokospektrální fungicid s lokálně systémovým účinkem ve formě emulgovatelného koncentrátu s protektivními a eradikativními účinky k ochraně obilnin proti chorobám pat stébel a chorobám listů.

Působení

Účinná látka prochloraz je širokospektrální fungicidní účinná látka s lokálně systémovým účinkem,tzn., že proniká do rostlinných pletiv, ale není rozváděna do neošetřených částí rostliny. Patří do skupiny inhibitorů biosyntézy ergosterolu skupiny I. Přípravek účinkuje preventivně a eradikativně.

Spektrum účinnosti:

Pšenice ozimá, ječmen ozimý, tritikale, žito: choroby ze skupiny stéblolamu, Prochloras 450 EC hubí R/W typy stéblolamu (Pseudocercosporella herpotrichoides) včetně izolátů rezistentních k benzimidazolovým fungicidům.

Pšenice: braničnatka plevová.

Ječmen: hnědá skvrnitost ječmene a rynchosporiová skvrnitost ječmene.